Tutortoiminta

Tutortoiminta Kuopion Lyseon lukiossa kattaa perinteisen uusien ykkösten perehdyttämisen, mutta toiminnan tausta-ajatuksena on ennen kaikkea lisätä yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia koulussamme.

Tutoreina eli vertaisohjaajina toimii joukko tehtävään valittuja 2. ja 3. vuositason opiskelijoita. Jokaisella ryhmäohjausryhmällä on omat nimetyt tutorit. Tutorit opastavat, auttavat ja neuvovat uusia lyseolaisia arkipäiväisissä koulunkäyntiin liittyvissä asioissa sekä järjestävät yhdessä koulun oppilaskunnan kanssa tapahtumia ja tempauksia. Tutorit myös edustavat koulua messuilla ja avoimien ovien päivänä sekä vierailevat yläkouluissa kertomassa lukio-opiskelusta. Tutoreille järjestetään koulutus- ja informaatiotilaisuuksia lukuvuoden aikana.

Tutorit saavat toiminnasta 0,5–1 kurssia (OP-kurssi). Tutortoimintaan liittyviin kysymyksiin vastaa tutoreiden vastaava ohjaaja Pauliina Pöntinen. Uudet tutorit valitaan 5. jakson aikana – seuraa ilmoittelua!

Lukuvuosikalenteri