IB-linjalle hakeminen

IB-opiskelusta kiinnostuneille 9-luokkalaisten vanhemmille järjestetään tiedotus- ja keskusteluilta tiistaina 13.2.2024 klo 18.00. Lisätietoja saat IB-koordinaattori Suvi Tirkkoselta, puh 044 7184568. Tilaisuus järjestetään etäyhteydellä Teams-alustalla. Linkki tilaisuuteen: IBINFO

IB (International Baccalaureate) tarkoittaa kansainvälistä ylioppilastutkintoa. IB-linjalla opetus- ja tutkintokieli on englanti. Tutkinto antaa kelpoisuuden jatko-opintoihin sekä Suomessa että ulkomailla. IB-luokalle otetaan vuosittain 30 opiskelijaa. IB on luokallinen lukio.

  • IB-linjalle pyritään yhteishaussa (opintopolku.fi).
  • IB-linjalle opiskelijat valitaan peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden painotetun keskiarvon perusteella; matematiikan, äidinkielin ja englannin arvosanoja painotetaan keskiarvoa laskettaessa.

Mikä on IB-linja?