Opiskelusta lukiossa

Lukiossa opiskellaan eri laajuisia opintojaksoja (1-3 opintopistettä). Opintojaksot voivat koostua yhden tai useamman oppiaineen sisällöistä. Lukuvuodessa on 5 jaksoa, ja opintojaksot opiskellaan joko yhden jakson aikana tai useammalle jaksolle hajautettuna. Opiskelijat laativat yhdessä opinto-ohjaajan kanssa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jonka mukaan opiskelija suorittaa lukion 2-4 vuodessa. Opiskeluaika riippuu opiskelijan tavoitteista, valmiuksista ja valinnoista. Keskeistä on, ettei opiskelijan etenemistä opinnoissa ole sidottu vuosiluokkiin. Koulu voi tarjota erilaisia opiskelumahdollisuuksia sekä nopeasti eteneville opiskelijoille että sellaisille, jotka haluavat hitaampaa etenemistä.

Lukiossa opiskelija sijoittuu sekä kooltaan että koostumukseltaan erilaisiin ryhmiin. Lyseossa ensimmäisen vuoden pakolliset opintojaksot opiskellaan pitkälti oman ryhmänohjausryhmän mukaisissa opiskeluryhmissä. Opintojen edetessä ja opiskelijoiden valintojen eriytyessä opiskeluryhmät voivat vaihtua ja niissä voi olla eri vuositasojen opiskelijoita ja opettajat saattavat vaihtua opintojaksoittain. Pysyviä ryhmiä ovat ryhmänohjausryhmät; jokaisella ohjausryhmällä on oma ryhmänohjaajansa, joka pitää viikoittain ryhmänohjaustuokion ja tiedottaa ajankohtaisista asioista. Ryhmänohjaaja seuraa oman ryhmänsä opiskelijoiden opintojen etenemistä. Ryhmänohjaaja on myös koulun ja kodin välinen yhteyshenkilö, johon opiskelija ja vanhemmat voivat ottaa yhteyttä.

Opiskelijan tulee seurata vastuullisesti omien opintojensa edistymistä koko lukion ajan. Jos opiskelijan opintojakson suoritus hylätään, hän voi osallistua uusintakuulusteluun tai käydä kyseisen opintojakson uudelleen. Opiskelijalla on mahdollisuus käydä uudelleen myös hyväksytysti suoritettu opintojakso. Ylioppilastodistuksen saaminen edellyttää hyväksytyn ylioppilastutkinnon lisäksi edelleen lukion päättötodistuksen saamista ja siis kaikkien siihen tarvittavien opintojaksojen sekä vähintään 150 opintopisteen suorittamista.

Lukion suoritettuasi sinulla on hyvät opiskeluvalmiudet jatkaa opintojasi korkea-astella: joko yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa Suomessa tai ulkomailla. Lisäksi ammatillisiin perustutkintoihin on mahdollista hakeutua lukion jälkeenkin.