Opiskelusta Lyseossa

Opintojaksot

Vuosittaista opintojaksojen tarjontaa laadittaessa pyritään ottamaan huomioon Lyseon opiskelijoiden toiveet. Lyseolla toteutuu opiskelijoiden valintojen pohjalta lukuvuosittain vaihteleva määrä paikallisia valinnaisia opintojaksoja, esimerkiksi ylioppilaskirjoituksiin kertaavat opintojaksot.

Opintojaksoja voi suorittaa myös muissa lukioissa, avoimissa yliopistoissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa.

Voit valita laajasta kielivalikoimastamme:

 • A1 englanti, ranska, ruotsi, saksa, venäjä.
 • B1 ruotsi.
 • B2 ranska, saksa, venäjä, espanja.
 • B3 ranska, saksa, venäjä, espanja, italia, latina.

Kielivalikoima on kaupungin yhteinen. Latinan opetus on Klassillisella lukiolla, muiden kielten osalta opetuskoulu voi vaihdella lukuvuosittain.

Lukiodiplomit ovat opetushallituksen ohjeistuksen mukaisia suorituksia, joita lukion opiskelijat voivat tehdä taito- ja taideaineissa. Lyseossa voit suorittaa lukiodiplomin kuvataiteessa ja liikunnassa.

Tutortoiminta

Kuopion Lyseon lukiossa tutorit yhdessä opettajien kanssa perehdyttävät uudet ykköset lukio-opintoihin. Jokaisella ykkösellä on nimetty omatutor, jonka puoleen voi kääntyä ensimmäisten viikkojen aikana kaikenlaisten ongelmien kanssa. Tutor-toiminnan tausta-ajatuksena on ennen kaikkea lisätä yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia koulussamme.

Tapahtumat

Perinteisten lukioiloitteluiden (vanhojen tanssit, penkkarit, potkiaiset) lisäksi Lyseossa tapahtuu:

 • Lyseon päivä.
 • Joulukuusenkynttilänsytyttäjäiset.
 • Koulun oma joulupostitempaus.
 • Vapputapahtuma.
 • Grillijuhla.
 • Kansainvälisiä yhteyksiä.
 • Kampusolympialaiset

Tukea opintoihin

Lyseolla et jää yksin, aina on apua tarjolla. Mikäli yksittäisen opintojakson aikana tulee ongelmia, aineenopettajien lisäksi saat apua myös muulta koulun henkilöstöltä. Opinto-ohjaajat auttavat esimerkiksi opintojen suunnitteluun, ylioppilaskirjoituksiin ja jatko-opintoihin liittyvissä kysymyksissä. Erityisopettaja on Lyseolla neljänä päivänä viikossa ja häneltä saa apua esimerkiksi opiskelutekniikoiden kehittämiseen. Psykologi ja kuraattori ovat myös tavattavissa Lyseolla ja auttavat opiskelijoita esimerkiksi jaksamiseen, stressiin, mielenterveyteen, yksinäisyyteen tai toimeentuloon liittyvissä huolissa.

Tukea on saatavissa myös erillisillä opintojaksoilla. Yhteistyössä keskustakampusten lukioiden (Lyseo ja Lumit) kanssa järjestetään tukiopintojaksoja esimerkiksi matematiikassa, englannissa ja ruotsissa. Lisäksi on tarjolla kaikkien lukioiden kesken yhteistyössä toteutettavia stressinhallinnan ja hyvinvoinnin sekä opiskelutekniikan opintojaksoja. Lyseon matematiikkakerho Sigma tukee matematiikan opinnoissa järjestämällä kerran jaksossa kertausopetusta kolmen tunnin ajan.

Kansainvälisyys

Lyseolla on ystävyyskoulu Saksan Rathenow’ssa. Lisäksi opintoretkiä tehdään erilaisten kansainvälisyyshankkeiden kautta. Tällä hetkellä kansainvälistä yhteistyötä tarjoavat Erasmus-hankkeet Portugaliin ja Italiaan, ystävyyskoulutoimintaa Saksaan sekä opintoretki  Gotlantiin.