IB World School

  • Valmistava vuosi: Ensimmäinen vuosi on valmistava vuosi. Tuolloin opiskellaan 30 suomalaisen lukion kurssia, joista 17-18 englanniksi. IB-opiskelijat ovat omana ryhmänään jo valmistavana vuonna. Valmistavana vuonna opetellaan talon tavoille, otetaan englanti työkieleksi ja tutustutaan jo IB:lle tyypillisiin opiskelutapoihin. Ryhmätöitä on monissa aineissa, suullisia ja kirjallisia esityksiä sekä kokeellista työskentelyä.
  • IB-ohjelma: Varsinaiset IB-opinnot kestävät kaksi vuotta. Valmistavan vuoden aikana valitaan kuusi tai seitsemän ainetta, joita opiskellaan sitten kaksi vuotta koko ajan. Nämä kuusi ainetta myös kirjoitetaan IB-ylioppilaskirjoituksissa.
  • Kaikille pakollisia aineita ovat äidinkieli, vieras kieli ja matematiikka.
  • Lisäksi opiskelija valitsee kolme seuraavista: historia, taloustieto, biologia, kemia, fysiikka ja ruotsi (ruotsi ei ole pakollinen aine IB-ohjelmassa).
  • Kolmea ainetta luetaan pitkän oppimäärän mukaan ja kolmea lyhyen oppimäärän mukaan.
  • Opiskelija voi rakentaa IB-ohjelmansa hyvin luonnontiedepainotteiseksi tai hyvin humanistispainotteiseksi tai jotain siltä väliltä.
  • CAS ja tiedonteoria ovat myös osa IB-tutkintoa. CAS-ohjelman runkona ovat opiskelijan harrastukset. Erityisesti CAS vaatii paljon sosiaalisia taitoja ja opettaa niiden vahvistamista. Tiedonteoria opettaa kriittistä tiedon arviointia.
  • Ylimääräinen kieli on mahdollista suorittaa IB-ohjelman ohessa suomalaisen lukion mukaisesti ja myös kirjoittaa suomalaisissa ylioppilaskirjoituksissa.

Mission Statement

Kuopion Lyseon lukio provides excellent opportunities for upper secondary studies. We value holistic education promoting honesty, responsibility, creativity and collaboration. We have a tolerant, compassionate, open-minded environment fostering student well-being. We support students in developing their potential as self-regulated, internationally-minded critical thinkers who have a positive outlook on life. In addition, we practise a sustainable lifestyle. We encourage the students to become actively involved in our community as well as in global communities as caring, balanced and responsible members. 

Lukuvuosikalenteri