Valmistuville

Yhteishaut

Yhteishaku tehdään Opintopolussa.Korkeakouluihin on kolme yhteishakua. Syksyn yhteishaussa voivat hakea keväällä 2023 valmistuneet tai syksyllä 2023 valmistuvat opiskelijat.

  • Syksyn yhteishaku 4.9. – 14.9.2023 (klo 15)
  • Kevään ensimmäinen yhteishaku 3.1.-17.1.2024 (klo 15)
  • Kevään toinen yhteishaku 13.3.-27.3.2024 (klo 15)

Kevään toista yhteishakua voi tulla tekemään koululle seuraaviin tilaisuuksiin luokkaan 112 ilman erillistä ajanvarausta.

  • KE 13.3. klo 13-14
  • TI 19.3. klo 12-14
  • TO 21.3. klo 12-14
  • TI 26.3. klo 11.30-12.30

Abien tärkeät päivämäärät -oppitunnin materiaalit

Abien yhteishakuinfo -oppitunnin materiaalit

Abien viimeisen opotunnin materiaalit

Työllisyyspalveluiden tiedote valmistuville

 

 

Mitä lukion jälkeen?

Lukiosta saat valmiuden hakea korkeakouluasteelle eli yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Voit hakea myös toisen asteen ammatilliseen koulutukseen yo-pohjaisille linjoille. Eri koulutusvaihtoehtoja on paljon. Ota aikaa tutustuaksesi niihin – etsi tietoa netissä, kysele ihmisten kokemuksia, käy oppilaitoksissa ja työpaikoilla tutustumassa!

Korkea-asteen opintoihin valitaan keväästä 2020 alkaen vähintään 51 % opiskelijoista ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella (pl. oikeustiede 40 %). Loput opiskelijat valitaan valintakokeiden avulla. Osuudet vaihtelevat aloittain. Todistusvalinnan pisteytyksiin ja valintaperusteisiin voit tutustua Opintopolussa, ammattikorkeakouluun.fi-sivustolla tai korkeakoulujen omien sivujen avulla.

Syksystä 2020 alkaen ammattikorkeakouluissa on ollut käytössä digitaalinen valintakoe, joka on sama kaikille aloille. Kokeessa voi olla eriytyviä osioita, esimerkiksi hoitoalalle hakevat tekevät eettisten taitojen osion ja insinöörikoulutukseen hakevat matematiikan osion. Koe tehdään omalla tietokoneella hakuvaiheessa valitussa paikassa ja valittuna aikana. Lisätietoja löydät ammattikorkeakouluun.fi-sivustolta.

Yliopistoissa valintakokeet ovat joko ala- ja korkeakoulukohtaisia tai yhteisvalintoja, joissa haet samalla valintakokeella saman alan eri hakukohteisiin. Näistä löydät lisätietoa Opintopolusta, korkeakoulujen sivuilta sekä yhteisvalintasivustoilta. Valintakokeissa on vähennetty pitkää valmistautumista vaativaa aineistoa ja valtaosa valintakokeista perustuu aiempaa suppeampaan, noin kuukausi ennen koetta julkaistavaan aineistoon, lukion oppimäärään tietyissä oppiaineissa, tiettyihin lukiokursseihin tai kokeessa jaettavaan aineistoon.

Lisätietoja jatko-opinnoista saat alla olevilta sivustoilta. Myös opokursseilla hyödynnetty Studeon oppimateriaali on hyödyllinen tulevaisuuden pohdinnassa. Lisenssi on voimassa 5 vuotta hankintapäivästä.

Jatkokoulutusmahdollisuudet

Yhteisvalintasivustoja

Apua uravalintaan

Tuet

Tukiasioista (opintoraha, yleinen asumistuki, työmarkkinatuki, toimeentulotuki) löydät tietoa KELAn sivuilta:

Lukion jälkeen ulkomaille

Jos mielit lukion jälkeen ulkomaille, kannattaa perehtyä seuraaviin sivuihin:

Lukuvuosikalenteri