Lukiolaiskannettavan kokonaispalveluun kuuluu tuki- ja huoltopalvelu. Maksuttomaan tukipalveluun voi olla yhteydessä kuka tahansa niin opiskelija / vanhempi, kuin koulun henkilökuntaan kuuluva. Tukipalvelu on opiskelijoiden käytössä koko lukio-opintojen ajan ja sieltä saa apua ohjelmien sekä koneen käyttämiseen liittyvissä asioissa.

Laitteen toimintahäiriö- ja vikatilanteissa voit olla yhteydessä myös tukeen. Jos esimerkiksi laite putoaa ja vaurioituu, tuesta saat ohjeita ja ennakkoarvion kustannuksista myös niissä tapauksissa, joissa vahinko ei kuulu takuun piiriin.

  • Tukipuhelin 041 4591 624 / arkisin klo 8-16
  • Sähköposti tuki@lukiolaiskannettava.fi