Lyseolaiset pitivät opiskelijapuheenvuoron alueellisen metsäneuvoston kokouksessa 30.11. 2022

Metsillä on monia merkityksiä suomalaisille, ja metsien hyödyntämisessä pyritäänkin monipuoliseen ja kestävään käyttöön samalla, kun on välttämätöntä huomioida ilmastonmuutoksen ja luontokadon pysäyttäminen. Lyseon opiskelijoita pyydettiin valmistelemaan puheenvuoro alueellisen metsäneuvoston toimintavuoden 2022 päätöskokoukseen. Maakuntien tasolla toimivat metsäneuvostot ovat monialaisia yhteistyöelimiä, jotka edistävät metsiin perustuvia elinkeinoja ja metsäsektorin alueellista yhteistyötä. Metsäneuvostojen keskeinen työ on alueellisten metsäohjelmien laatiminen. Näissä ohjelmissa sovitetaan yhteen metsien käytön taloudelliset, ekologiset, sosiaaliset ja kulttuuriset tavoitteet.

Puheenvuoron laatimiseksi lyseolaiset vastasivat ajankohtaisia metsäteemoja ja omaa metsäsuhdetta käsittelevään kyselyyn, johon vastasi 40% opiskelijoista. Tämä on hieno tulos ja kertoo siitä, että metsät ovat lyseolaisille tärkeitä ja niihin liittyvät ajankohtaiset asiat kiinnostavat. Metsien merkitys omalle virkistäytymiselle ja terveydelle sekä yhteiskunnan elinkeinoelämälle tunnistetaan laajasti. Ilmastonmuutoksen ja luontokadon etenemisestä ollaan nuorten keskuudessa huolestuneita, ja lyseolaiset ymmärtävätkin, kuinka tärkeä tehtävä suomalaismetsillä on toimia paitsi talouskäytössä myös hiilinieluina- ja varastoina sekä eliölajiemme elinympäristöinä. Elinympäristöt ja lajit uhanalaistuvat kaikkialla maailmassa kiihtyvää vauhtia, ja parhaillaan Kanadan Montrealissa pidettävässä YK:n luontokokouksessa tavoitteena on, että vuonna 2030 luontokato on pysäytetty ja luonnontila paranee. Myös Suomessa.

Metsäneuvoston jäsenet kuuntelivat lyseolaisten metsänäkemyksiä ja -kokemuksia erittäin kiinnostuneina ja tarkalla korvalla. Lyseon edustajina puheenvuoroa valmistelemassa ja esittelemässä (kuvassa) olivat tällä kertaa Benjamin Dietz, Tobias Dietz, Heidi Kilponen, Veera Malinen, Jasmin Mengüs ja Roosa Suomi. Luvassa on jatkoa kouluyhteistyölle ja opiskelijoiden kuulemiselle tärkeiden yhteisten metsäasioiden edistämisessä, sillä nuorten osallistaminen ja osallistuminen on nostettu yhdeksi alueellisen metsäneuvoston kärkiteemaksi ensi vuonna.